Armenian Wording for Wedding Invitations

by - 12:31 PM

Armenian Wording for Wedding Invitations


Example One:
Armenian-
(need to download armenian fonts to make changes = http://www.hyeetch.nareg.com.au/armfont.html)


Պարոն եւ տիկին Թոմաս Kling
եւ
Պարոն եւ տիկին Ֆրեդերիկ Langston
ձեզ հրավիրում մասնաբաժինը ուրախության ամուսնությունը համախմբելու իրենց երեխաներին
Ashley Մարի Kling
եւ
Patrick Everett Langston
Շաբաթ, 11/11/11

Ժամը տասնմեկին առավոտյան
Սան Bay նավասպորտի
42 Burgundy Drive
Լոս Անջելես, ԿալիֆորնիաEnglish:

Mr. and Mrs. Tomas Kling
and
Mr. and Mrs. Frederick Langston
invite you to share in the joy of the marriage uniting their children
Ashley Marie Kling
and
Patrick Everett Langston
on Saturday, the twelfth of April
two thousand eighteen
at eleven o'clock in the morning
San Bay Yacht Club
42 Burgundy Drive
Los Angeles, California

Example 2:
Armenian-(need to download armenian fonts to make changes = http://www.hyeetch.nareg.com.au/armfont.html)
Սմիթը եւ Johnson ընտանիքների ձեզ հրավիրում
մասնաբաժինը ուրախության ամուսնության
համախմբելու իրենց երեխաների
Rachel Ann
եւ
Thomas Christopher
Շաբաթ, որ հուլիսի տասներկուերորդ
երկու հազար տասնութ
Ժամը տասնմեկին է
առավոտյան
Կանաչ Grove, Marcy Park
ճանապարհային Lakeview
Սանտա Բարբարա, Կալիֆորնիա

ընդունարան անմիջապես
հետեւյալ արարողությունը

English:
 The Smith and Johnson families invite you to share in the joy of the marriage uniting
their children
Rachel Ann
and
Thomas Christopher
on Saturday, the twelfth of July
two thousand eighteen
at eleven o'clock in
the morning
Green Grove, Marcy Park
Lakeview Road
Santa Barbara, California
Reception immediately
following ceremony


Example 3:
Armenian-(need to download armenian fonts to make changes = http://www.hyeetch.nareg.com.au/armfont.html)
Ընտանիքներին
Joanna Leigh Roberts
եւ
Andrew Ռեքս Hargreaves
հրավիրում ենք ձեզ միանալ տոնակատարությանը իրենց ամուսնության
Շաբաթ, Սեպտեմբեր 6, 2018
ժամը 6 - ին ժամը երեկոյան
The Inn - ին, ժամը Rancho Sante Fe
5951 Linea De Cielo
Rancho Sante Fe, Կալիֆորնիա

Ընդունելություն հետեւել արարողությունը


English:
The families of
Joanna Leigh Roberts
and
Andrew Rex Hargreaves
invite you to join in the celebration of their marriage
Saturday, September 6, 2018
at 6 o'clock in the evening
The Inn at Rancho Sante Fe
5951 Linea De Cielo
Rancho Sante Fe, California
Reception to follow the ceremony

You May Also Like

0 comments